eKasa ELCOM

Vážení zákazníci spoločnosti BEFARE 1 s.r.o.


Viete, že prichádza pre Vás prechodné obdobie?

Od 1.4.2019 môžete, ale od 1.7.2019 musíte používať Vašu registračnú pokladnicu s prepojením
na Finančnú správu, tzv. eKasa.

 • Stačí upraviť (upgradovať) Vašu doterajšiu pokladnicu na eKasa, ktorú chcete používať naďalej
 • Alebo si vyberiete radšej novú pokladnicu – eKasa, lebo doterajšia je už opotrebovaná

Môže byť moja pokladnica upravená na eKasa?

Nižšie uvedené typy je možné upraviť na eKasa:

 • Euro-50TE Cash
 • Euro-50TE Smart
 • Euro-50TE Medi
 • Euro-50T / TE Mini
 • Euro-150 Flexy
 • Elcom EFOX

UPG pokladne

Nasledovné pokladnice nie je možné upraviť na eKasa:


Ako si zabezpečíte úpravu Vašej pokladnice / kúpu novej pokladnice?

 • Stačí nám odoslať objednávku na upgradovací balíček  alebo na novú pokladnicu
 • Objednávka upgradovacieho balíčka sa realizuje formou zálohovej platby vo výške 100,00 EUR
  OBJEDNÁVKA UPG BALÍČKOV
 • Objednávka novej pokladnice sa realizuje formou zálohovej platby vo výške 180,00 EUR
  OBJEDNÁVKA NOVÝCH POKLADNÍC

Prečo je nevyhnutná objednávka balíčka?

Pre garantovanie dodania upgradovacieho balíčka v prechodnom období od výrobcu.


Aká je cena upgradovacieho balíčka?

Cena upgradovacieho balíčka – SADA je 200,00 EUR
SADA obsahuje (štandardná cena):

 • Uvedenie do prevádzky režimu eKasa, programovanie, spustenie, krátke zaškolenie

Poznámka: pre modely Euro 50T, 100T, 200T, 200 TX, 2100T bude účtovaný montážny príplatok (výmena pamäte, krytu tlačiarne Euro 50T a pod.) vo výške 15,00 EUR – Nie je súčasťou SADY

V cene SADA balíčka nie je zahrnuté vyradenie pôvodnej ERP z prevádzky v zmysle zákona 289/2008 o používaní ERP

Ceny sú bez DPH


Čo je predmetom upgrade?

Úprava Vašej pokladnice na eKasa, obsahuje:

 • Registrácia (Vami) na Finačnej správe
 • Priniesť do servisu:
  • Pokladnicu / fiškálnu tlačiareň
  • knihu ERP
 • Upgrade pokladnice / fiškálnej tlačiarne na eKasa vykoná servisná organizácia
 • Pripojenie na internet

Pre doplňujúce otázky nás neváhajte kontaktovať – 0917 790 517


Aké sú podmienky objednávky?

Kupujúci sa zaväzuje touto objednávkou k odberu upgradovacieho balička – SADA a nárok na vrátenie peňazí zo strany kupujúceho za upgradovací balíček nie je možný.  BEFARE 1 s.r.o. ako predávajúci si nadväzne na zrušenie objednávky výrobcom resp. dodávateľom vyhradzuje právo zrušiť túto záväznú objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť v prípadoch, ak objektívne prekážky neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiastočnom rozsahu, pričom BEFARE 1 s.r.o. a nadväzne výrobca, dodávateľ je povinný vrátiť celú resp. alikvotnú časť prijatej zálohovej platby.

Predpokladaný termín dodania upgradovacích balíčkov – SADY v priebehu apríla 2019, pričom výrobca / dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tento vzhľadom na certifikačný proces, ktorý nie je možné časovo ovplyvniť.


Podrobnejšie informácie priamo v novele zákona

Schválené znenie zákona o ERP