Špeciálne funkcie

pre servis fiškálnych zariadení

Špeciálna verzia programového systému pre riadenie servisu upravená pre kompletné spracovanie agendy súvisiacej so servisom elektronických registračných pokladníc (ERP) a fiškálnych tlačiarní i s potrebným výkazníctvom v súlade so zákonom 289/2008 Z.z. o používaní elektronických registračných pokladníc a následných dodatkov.

Všetky ostatné funkcie Riadenia servisu sú zachované, program je teda doplnený o nasledujúce funkcie:

 • Servisný list FP – špeciálny formulár upravený pre účely sledovania fiškálnych zariadení – obsahuje informáciu o zákazníkovi, zariadení, DKP pokladnice a čísle fiškálnej pamäte zariadenia, fiškálnej plomby…
 • Typy opráv – vytvorené špeciálne typy opráv pre fiškálne zariadenia, s automatickým generovaním cenníkových položiek do súpisu vykonaných prác
  • Povinná údržba
  • Zmena, výmena FP (fiškálnej pamäte)
  • Uvedenie do prevádzky
  • Vyradenie z prevádzky
 • Ukončenie opravy fiškálneho zariadenia- program pri ukončovaní opravy požaduje
  • zadanie použitej fiškálnej plomby (je automaticky vyskladnená zo skladu)
  • zadanie čísla fiškálnej pamäte, ak je použitá
  • doplnenie kompletných informácií o fiškálnej pokladnici (sú použité pre účely hlásenia o použitých plombách)

 • Automatické zúčtovanie odberu a použitia prevzatých registračných plomb – program automaticky vygeneruje za vybrané obdobie kompletné tlačivo zúčtovania odberu a použitia prevzatých registračných plomb servisnou organizáciu v súlade so zákonom 289/2008 Z.z, so všetkými potrebnými náležitosťami

Výkaz plomb - videoprezentácia

 • Sledovanie termínov povinnej údržby – pri ukončovaní opravy je povinnosť zadať do systému termín nasledujúcej povinnej údržby zariadenia, čo umožňuje jednoduché fitrovanie zoznamu nadchádzajúcich servisných zásahov vo vybranom období s možnosťou ich plánovania, i upozorňovanie zákazníkov na povinnosť údržby napr. prostredníctvom e-mailu
 • Podpora opráv fiškálnych pokladníc ELCOM – pre podporu opráv najpredávanejších pokladníc na Slovensku (modelový rad Euro) sú v programe vytvorené priame väzby na tieto zariadenia
 • číselník typov pokladníc ELCOM – je súčasťou dodávky programu, číselník je aktualizovateľný prostredníctvom Internetu. Použitie originálneho číselníka typov umožňuje vyvolať priamo zo servisného listu :
  • používateľský manuál
  • servisný manuál
  • zoznam náhradných dielov
  • cenník náhradných dielov