Servis ELALL

Programový  systém Riadenie servisu zabezpečuje  kompletnú  agendu, potrebnú pre chod servisnej firmy.

Program pôvodne špecializovaný pre servis  spotrebnej elektroniky vyhovuje aj pre prácu v iných oblastiach servisu – počítače, mobilné telefóny, autoservis, pneuservis, elektrické kosačky,  atď. 

Jeho využitie je možné v každej oblasti, kde sa vykonávajú technické servisné služby.

Tvorcovia programového systému zautomatizovali maximálne množstvo činností pri práci so zákazkami, s väzbami na skladové hospodárstvo i objednávkový systém. Systém je komplexný z hľadiska napojenia na účtovníctvo a mzdy

 Verzie programu

 • Riadenie servisu – kompletný systém pre servis vrátane prepojenia na sklad a objednávkový systém
 • Servis fiškálnych pokladníc – riadenie servisu je obohatené  o      špeciálne funkcie
 • Evidencia opráv – zjednodušený systém sledovania opráv s tlač
 • Servis master modul – špecifická nadstavbová časť programu pre servisné centrály, ktorá zabezpečuje zber a sumarizáciu dát z podriadených servisov (pobočiek) a ich následné spracovanie

Hlavné vlastnosti

 • príjem zákazky (opravy) s tlačou príslušných protokolov pre zákazníka
 • sledovanie stavu zákazky
  • náväznosti na termíny ukončenia
  • v náväznosti na stav potrebného materiálu v sklade
  • automatické prideľovanie priority zákazke v závislosti od typu opravy a stavu materiálu na zákazku

 • oznamovanie zákazníkom o ukončení opravy rôznymi formami (listom, faxom, automatickým vytvorením e-mailu, automatickým odoslaním SMS správy) vrátane možnosti automatického zaúčtovania oznamovaného hlásenia do ceny opravy

 • ukončovanie a vydávanie zákazky s tlačou príslušných dokladov (doklad o prevzatí prístroja z opravy, pokladničný doklad cez elektronickú registračnú pokladnicu alebo faktúra) s automatickým vyskladnením príslušného materiálu zo skladu

 • podpora pre publikovanie stavu opráv na Internete

Efektivita a automatizácia práce

 • jednoduché filtrovanie prehľadu zákaziek
 • rýchly spôsob sledovania odosielania opráv zo servisu
 • možnosť sledovania a zúčtovania skladného a prepravného do ceny opravy
 • podpora pre vyplňovanie IRIS kódov (špecické pre servis značkovej elektroniky)
 • automatická tvorba elektronických hlásení – podpora značiek SONY, PHILIPS, PANASONIC, THOMSON, SAMSUNG, JVC…) v predvolených formátoch alebo vo formáte EACEM (formát PHILIPS)
 • automatické vytvorenie faktúry garantovi za vykonané záručné opravy v príslušnom období z vytvorením hlásenia v žiadanej elektronickej podobe
 • vytvorenie podkladov pre mzdy technikom vrátane prenosu do mzdovej agendy ELALL
 • sledovanie opráv v externých servisoch s možnosťou zasielania údajov o oprave elektronickou formou – možná komunikácia medzi servismi rôznych firiem používajúcich programové vybavenie ELALL
 • elektronická komunikácia (Servis master modul) medzi centrálnym servisom a pobočkami v sieti servisov
 • Prepojenie s registračnými pokladnicami – je zabezpečená podpora všetkých typov registračných pokladníc EURO a fiškálnych tlačiarní EFOX slovenského výrobcu ELCOM
 • automatické účtovanie faktúr a pokladničných dokladov s tvorbou knihy DPH pri použití účtovníctva ELALL

Prepojenie na skladové hospodárstvo (len plná verzia)

 • priama väzba na skladové hospodárstvo, práca z aktuálnymi stavmi pri tvorbe požiadaviek na opravu – program je koncipovaný ako nadstavba skladového systému
 • sledovanie materiálu na nevydaných opravách (už zabudovaného do zariadenia)
 • automatická tvorba podkladov pre objednávku dodávateľom na základe požiadaviek technikov na materiál na opravy
 • odosielanie objednávok i elektronickou formou s programovým vytvorením e-mailovej správy, podpora formátov elektronických objednávok rôznych dodávateľov
 • sledovanie plnenia vystavených objednávok
 • automatická zmena priority zákazky na základe pohybu tovaru v sklade (napr. po príjme tovaru do skladu)
 • automatická tvorba výdajky (na pozadí) pri vydávaní zariadenia z opravy