Pokladničné pásky 57/45/17 mm TERMO

Použitie:

Euro-50TE Cash; Euro-50TE Mini; Fiškálna tlačiareň Mini EFox

Popis:

Pokladničné pásky TERMO sú vyrábané s kvalitného papiera KOEHLER 55g/m2, ktorý garantuje čitateľnosť záznamu 5 rokov pri dodržiavaní správnych skladovacích podmienok.