Pokladničné pásky 54/55/17 mm TERMO

Použitie:

Euro-2500TXC

Popis:

Pokladničné pásky TERMO sú vyrábané s kvalitného papiera KOEHLER 55g/m2, ktorý garantuje čitateľnosť záznamu 5 rokov pri dodržiavaní správnych skladovacích podmienok.