Telefonické hlásenie poruchy zákazníkom

Legenda:           * povinné polia

—————————————————————————————————————–

  1. Meno kontaktnej osoby *

  2. Telefón *

  3. Email zákazníka

  4. Názov a adresa sídla firmy *

  5. Názov a adresa prevádzky (ak je odlišná od sídla) *

  6. Typ zariadenia *

  7. Spôsob úhrady

  8. Popis závady, doplnkové info, požadované služby...

  9. Požadovaný dátum a čas *

  10. Hlásenie zaznamenal *