Telefonické hlásenie poruchy zákazníkom

Legenda:           * povinné polia

—————————————————————————————————————–

1. Meno kontaktnej osoby *

2. Telefón *

3. Email zákazníka

4. Názov a adresa sídla firmy *

5. Názov a adresa prevádzky (ak je odlišná od sídla) *

6. Typ zariadenia *

7. Spôsob úhrady

8. Popis závady, doplnkové info, požadované služby...

9. Požadovaný dátum a čas *

10. Hlásenie zaznamenal *