Euro-200 TE

Fiškálna registračná pokladnica Euro-200TE je určená hlavne pre stredné prevádzky s rozšíreným počtom externých zariadení. Jej široké možnosti pripojenia spĺňajú najnáročnejšie podmienky predajných bodov.