ELCOM eKasa

Vážení zákazníci spoločnosti BEFARE 1 s.r.o.


Viete, že sa nachádzate v prechodnom období?

Do 31.12.2019 musíte začať používať Vašu registračnú pokladnicu s prepojením
na Finančnú správu, tzv. eKasa.

 • Stačí upraviť (upgradovať) Vašu doterajšiu pokladnicu na eKasa, ktorú chcete používať naďalej
 • Alebo si vyberiete radšej novú pokladnicu – eKasa, lebo doterajšia je už opotrebovaná

Môže byť moja pokladnica upravená na eKasa?

Nižšie uvedené typy je možné upraviť na eKasa:

 • Euro-50TE Cash
 • Euro-50TE Smart
 • Euro-50TE Medi
 • Euro-50T / TE Mini
 • Euro-150 Flexy
 • Elcom EFOX
UPG pokladne

Nasledovné pokladnice nie je možné upraviť na eKasa:


Čo je predmetom upgrade?

Úprava Vašej pokladnice na eKasa, vyžaduje:

 • Registrácia (Vami) na Finačnej správe – Identifik. a autentifik. dáta + heslo
 • Priniesť do servisu:
  • Pokladnicu / fiškálnu tlačiareň
  • knihu ERP
  • zaslať Identifikačné, autentifik. dáta i s heslom (2 súbory – xml)
 • Upgrade pokladnice / fiškálnej tlačiarne na eKasa vykoná servisná organizácia
 • Pripojenie na internet – názov (SSID) a heslo WIFI

Pre doplňujúce otázky nás neváhajte kontaktovať – 0917 790 517


Podrobnejšie informácie priamo v novele zákona

Schválené znenie zákona o ERP