eKasa registrácia

Vážení zákazníci,

pred upravením Vašej registračnej pokladnice na eKasa alebo po kúpe novej pokladnice je nevyhnutné prihlásiť zariadenie elektronicky na portáli Finančnej správe.

A mimoriadne dôležité je vopred požiadať o pridelenie autentifikačného a identifikačného balíka eKasa, ktoré môžete urobiť iba Vy

Skôr ako tak urobíte cez prístup (znak Finančnej správy), pozrite si postup – je jednoduchý

Prechod na portál FS

1. Prístup na portál Finančnej správy a  vyplnenie žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient – k vyplneniu žiadosti postačujú údaje z knihy ERP Vašej pokladnice

2. Získanie autentifikačného a identifikačného balíka – v osobnej identifikačnej zóne získate po schválení žiadosti identifikačný balík pre každé zariadenie eKasa

3. Inštalácia autentifikačného a identifikačného balíka do eKasa bude prebiehať v BEFARE 1 s.r.o., v plánovaný deň priniesť

  • Elektronickú registračnú pokladnicu a knihu ERP (vyradenie z prevádzky, archivácia dát, zápis do knihy)
  • Autentifikačné a identifikačné údaje pridelené Finančnou správou pre úpravu ERP na eKasa klient

4. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte: befare@befare.sk a tiež obchod@befare.sk


1. Prístup na portál FS a vyplnenie žiadosti

1. Prihlásenie na portál FS


Rôzne spôsoby prihlásenia na portál FS


Prihlásenie cez ID používateľa a HESLO


Prihlásenie na portál FS cez OP


Výber tlačiva žiadosti


Vyplnenie ziadosti


Potvrdenie žiadosti


2. Získanie autentifikačného a identifikačného balíka

Získanie autentifiakčného balíka pre eKasa Pre ďalší postup si stiahnite náš návod tu (kliknúť): ekasa-postup

Stiahnuté súbory nám zašlite na adresu befare@befare.sk

Do predmetu nám uveďte:

eKasa – názov spoločnosti – číslo pokladnice zo systému ekasa

Napríklad: eKasa – BEFARE 1 s.r.o. – 8058888888


3. V deň plánovanej úpravy pokladnice na eKasa priniesť do servisu:

  • Elektronickú registračnú pokladnicu
  • Knihu ERP
  • Autentifikačné a identifikačné údaje pre úpravu ERP na eKasa klient