eKasa FiskalPRO

Vážení zákazníci spoločnosti BEFARE 1 s.r.o.


Viete, že prichádza pre Vás prechodné obdobie?

Od 1.4.2019 môžete, ale od 1.7.2019 musíte používať Vašu registračnú pokladnicu s prepojením
na Finančnú správu, tzv. eKasa.FiskalPRO

 • Prajete si novú pokladnicu – eKasa, lebo doterajšia je už opotrebovaná alebo nestačí?
 • My Vám pokladnicu zabezpečíme.
 • Ako? Čítajte ďalej !

Ako si zabezpečíte kúpu novej pokladnice?

 • Stačí nám odoslať objednávku na novú eKasa pokladnicu s označením záloha – uvedené v eshope
 • Objednávka novej eKasa pokladnice je formou zálohovej platby vo výške 200,00 EUR (bez DPH)
VX520 Ethernet VX675 WIFI
VX520 Ethernet VX520 GPRS bez batérie VX675 WIFI A8 Android, WIFI, 4G LTE EPSON TM20 + VX520 Ethernet

 

OBJEDNÁVKA NOVÝCH POKLADNÍC – FiskalPRO

 


 • Objednávka novej eKasa zostavy je formou zálohovej platby vo výške 300,00 EUR
FiskalPRO BLUE pokladničný systém k tabletu
BLUE

pokl. systém k tabletu

ORANGE

pokl. systém s tabletom a platobným terminálom

GREEN

pokl. systém s tabletom a platobným terminálom

 

OBJEDNÁVKA POKLADNIČNÝCH ZOSTÁV – FiskalPRO


Prečo je nevyhnutná objednávka ?

Pre garantovanie dodania výrobku v prechodnom období od výrobcu.


Čo je predmetom prechodu na eKasa?

Úprava Vašej doterajšej pokladnice na eKasa:

 • Registrácia (Vami) na Finačnej správe
 • Priniesť do servisu:
  • Doposiaľ používanú pokladnicu / fiškálnu tlačiareň
  • knihu ERP pre zápis vyradenia z prevádzky
  • archivácia dát
  • Netreba na DÚ odhlásiť pôvodnú pokladnicu
 • Upgrade doterajšej pokladnice / fiškálnej tlačiarne na eKasa vykoná servisná organizácia
 • Pripojenie na internet

Nastavenie novej pokladnice pre podmienky eKasa:

 • Registrácia (Vami) na Finačnej správe
 • Nastavenie pokladnice na eKasa servisom
 • Naprogramovanie podľa požiadaviek zákazníka
 • Pripojenie na internet

Pre doplňujúce otázky nás neváhajte kontaktovať – 0917 790 517


Aké sú podmienky objednávky?

Kupujúci sa zaväzuje touto objednávkou k odberu nového zariadenia a zaplatenie zálohovej preddavkovej faktúry do 7 dní od jej vystavenia. V prípade jej neuhradenia v lehote splatnosti nebude tovar dodaný a objednávka bude do 7 dní zrušená. V prípade zaplatenia preddavkovej faktúry a následného odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka je zaplatená záloha nevratná.

BEFARE 1 s.r.o. ako predávajúci si nadväzne na zrušenie objednávky výrobcom resp. dodávateľom vyhradzuje právo zrušiť túto záväznú objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť v prípadoch, ak objektívne prekážky neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiastočnom rozsahu, pričom BEFARE 1 s.r.o. a nadväzne výrobca, dodávateľ je povinný vrátiť celú resp. alikvotnú časť prijatej zálohovej platby.

Predpokladaný termín dodania výrobkov je v priebehu apríla 2019, pričom výrobca/dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tento vzhľadom na certifikačný proces, ktorý nie je možné časovo ovplyvniť. Upozorňujeme, že zariadenia eKasa nie je možné používať pred termínom 1.4.2019.


Podrobnejšie informácie priamo v novele zákona

Schválené znenie zákona o ERP