Čo musí obsahovať záručný list

všetko čo taký záručný list musí obsahovať