Pokladničné pásky 80/80/17 mm TERMO

Použitie:

Pre termo tlačiarne

Popis:

Pokladničné pásky TERMO sú vyrábané s kvalitného papiera KOEHLER 55g/m2, ktorý garantuje čitateľnosť záznamu 5 rokov pri dodržiavaní správnych skladovacích podmienok.

Pokladničné pásky 80/55/17 mm TERMO

Použitie:

Pre termo tlačiarne

Popis:

Pokladničné pásky TERMO sú vyrábané s kvalitného papiera KOEHLER 55g/m2, ktorý garantuje čitateľnosť záznamu 5 rokov pri dodržiavaní správnych skladovacích podmienok.

Pokladničné pásky 76/60/17 S

Použitie:

Pre ihličkové tlačiarne

Popis:

Pokladničné pásky vyrábané z ofsetových papierov s vysokou belosťou. Tento druh papiera je vyrobený z bieleho, strojne hladeného papiera, ktorý je overený v registračných pokladniach. Uvedený papier vykazuje veľmi dobré vlastnosti z hľadiska funkčnosti a celkovej spoľahlivosti.

Pokladničné pásky 57/55/17 mm TERMO

Použitie:

Euro-150TE Flexy, Euro-200TE, Euro-500TE, Euro-2100TE, Fiškálna tlačiareň 500FP

Popis:

Pokladničné pásky TERMO sú vyrábané s kvalitného papiera KOEHLER 55g/m2, ktorý garantuje čitateľnosť záznamu 5 rokov pri dodržiavaní správnych skladovacích podmienok.

Pokladničné pásky 57/35/12 mm TERMO

Použitie:

Do platobných terminálov

Popis:

Pokladničné pásky TERMO sú vyrábané s kvalitného papiera KOEHLER 55g/m2, ktorý garantuje čitateľnosť záznamu 5 rokov pri dodržiavaní správnych skladovacích podmienok.

Pokladničné pásky 57/45/17 mm TERMO

Použitie:

Euro-50TE Cash; Euro-50TE Mini; Fiškálna tlačiareň Mini EFox

Popis:

Pokladničné pásky TERMO sú vyrábané s kvalitného papiera KOEHLER 55g/m2, ktorý garantuje čitateľnosť záznamu 5 rokov pri dodržiavaní správnych skladovacích podmienok.