Celozávodná dovolenka 4.7.2016

Vážení obchodní partneri,

pri príležitosti štátneho sviatku dňa 5.7.2016 (utorok) Vám oznamujeme, že dňa 4.7.2016 v pondelok bude prevádzka BEFARE 1 s.r.o. zatvorená z dôvodu celozávodnej dovolenky. Vaše prípadné objednávky vybavíme v stredu 6.7.2016.

S pozdravom

Peter Grossman

obchodný manažér

 


 

Elcom DTV-150

Atom D525 Dual Core 1,8 GHz, 2GB RAM, 160GB HDD, bez OS

pokladna

toto je super pokladna

Servis

Reklamačný poriadok

Záručná lehota na výrobky je uvedená v záručnom liste, na pokladnice je 24 mesiacov. Ak sa vyskytne počas záručnej doby závada spôsobená výrobnou chybou alebo vadou materiálu, bude bezplatne odstránená. Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list a doklad o kúpe. Kupujúci si uplatňuje záruku u predajcu.
Záručný list musí obsahovať:

 • typ výrobku
 • výrobné číslo
 • potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu)

Záruka stráca platnosť ak:

 • bol záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený
 • bol zmenený typ výrobku alebo výrobné číslo na zariadení
 • neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • nebol dodržaný správny spôsob používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
 • bol zistený neodborný alebo neoprávnený zásah na zariadení
 • mechanické poškodenie zariadenia bolo spôsobené užívateľom
 • závada bola spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia
 • závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)
 • bolo zariadenie pripojené na iné, než predpísané sieťové zariadenia